NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MATERIÁLY ZDE - ostatní a více info v sekci "Metro A Červený Vrch"

Závěrečná zpráva o šetření veřejného ochránce práv ze dne 30.11.2010           +    Průvodní dopis       +     Příloha

ve věci stavby prodloužení trasy metra A ze stanice Dejvická přes stanici Petřiny do stanice Motol

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ze dne 1.10.2010

ve věci stavby prodloužení trasy metra A ze stanice Dejvická přes stanici Petřiny do stanice Motol

Prohlášení Občanského sdružení Červený Vrch  (OSČV) v souvislosti se svými aktivitami, týkajícími se výstavby prodloužení trasy metra "A"

Občanské sdružení Červený Vrch vydává toto prohlášení za účelem vyvrácení jakýchkoliv spekulací ohledně aktivit OSČV v této záležitosti.

Jediným zájmem, který svou aktivitou sleduje, je účinná pomoc zajištění ochrany práv, majetku a životů obyvatel Červeného Vrchu a koordinace jejich individuálních postupů, neboť hájení zájmu svých členů a "reprezentace a zastupování veřejné občanské aktivity"je v souladu se Stanovami mj. náplní činnosti OSČV.

OSČV pouze opakovaně upozorňuje odpovědné osoby, orgány a instituce (tak jako již v případě výstavby Teras Červený Vrch) na rizikové podloží - jílovité břidlicové šárecké souvrství s velkým výskytem spodních vod a obává se případných následků zaviněných podceněním této skutečnosti při výstavbě. Pouze z tohoto důvodu požaduje OSČV předložení:

 1)    zprávy ohledně geologického a hydrologického průzkumu nejen v souvislosti s ražbou tunelu přímo pod obytnými výškovými domy, ale především se zamýšleným odstřelem v těsné blízkosti těchto objektů,

2)    provozní dokumentaci obsahující způsob zpevnění nadloží raženého úseku tunelu pod předmětnými objekty

3)    studie možných dopadů prováděné stavební činnosti na tyto objekty.

V celém průběhu stavebních činností pod těmito objekty požadujeme zajištění monitoringu vibrací na předmětných budovách.

Pozemky části těchto obyvatel jsou přímo dotčené stavbou a OSČV se snaží touto svou aktivitou zajistit adekvátní podklady a materiály, které by dokázaly, že v přípravných pracech nebyla podceněna žádná rizika a tím by rozptýlily legitimní obavy obyvatel o své životy a majetky v souvislosti s častými propady půdy při výstavbě tunelů zvláště v posledním roce.  Vzhledem k tomu, že nikdy nebyl nikdo za tyto havárie odpovědný a případná pochybení v procesu přípravy stavby prodloužení metra A mohou napáchat nevratné škody, tyto aktivity OSČV se je snaží eliminovat a upozorňují na možná rizika tak, aby bylo při případných budoucích správních a možná i trestních řízeních v této věci prokazatelné, že byly před zahájením výstavby známé a odpovědné osoby a instituce o nich byly řádně informovány.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.